چرا باید سایت را سئو کنیم؟

چرا باید سایت را سئو کنیم؟ با یک مثال خیلی ساده می توان به این سوال پاسخ داد: شخصی برای تبلیغات کار خود تعداد زیادی کاتالوگ چاپ میکند. محتوای کاتالوگ بسیار غنی و جذاب طراحی شده است. کاتالوگ ها را از چاپخانه به دفتر کار خود می آورد و در اتاقی آنها را انبار می […]