لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
مشخصات فردی و وام - گام 1 از 4
در این قسمت باید نام و نام خانوادگی و کد ملی شخصی وارد شود که متقاضی وام است و بدیهی است که سند ضمانت و چک های صیادی نیز باید به نام همین شخص باشد.
یک شماره موبایل وارد کنید که از طریق آن نتیجه ثبت نام به شما اطلاع داده شود
وام به مبلغ: 200000000 (تومان)
مبلغ وام مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بازپرداخت در: 6 (ماه)
مدت زمان بازپرداخت را مشخص کنید.
در این قسمت نوع تضمینی که برای وام در نظر دارید را مشخص نمایید.
مبلغ وام درخواستی باید ۴۰ درصد از ارزش ضمانت شما باشد. ارزش ضمانت بعد از کارشناسی به صورت دقیق تعیین می گردد و نسبت به ارزش آن مبلغ وام تغییر خواهد کرد.