اصول طراحی لوگو

اصول طراحی لوگو اصول طراحی لوگو | کارهای مقدماتی برای اصول طراحی لوگو جزء ضروریات است: طرح اولیه که به صورت دستی روی کاغذ طراحی می شود اولین و مهم ترین مرحله در طراحی یک لوگوی تاثیر گذار است. این طرح ها می توانند شامل نقاشی های ساده ای باشند که با خودکار یا مداد […]

طراحی لوگو

نکات بسیار مهم در طراحی لوگو نکته اول: لوگو باید بیانگر یک سری مفاهیم باشد اما معمولا طراحان لوگو در مورد اینکه چه مفهومی قرار است با لوگو منتقل شود اشتباه می کنند. به طور معمول طراحان لوگو می خواهند با زبان نشانه ها به بینندگان طرح گرافیکی لوگو القا کنند سازمان صاحب لوگو چه […]