اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی وام فوری

اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی وام فوری

اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی وام فوری اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی وام فوری | وام فوری یا وام سریع، نوعی وام است که بدون نیاز به ضامن، سپرده، چک و سند ملکی، با شرایط ساده و در مدت زمان کوتاه به متقاضیان پرداخت می‌شود. این نوع وام معمولا با نرخ بهره بالا و مدت […]