تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار وام گیرندگان و وام دهندگان آزاد

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار وام گیرندگان و وام دهندگان آزاد

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار وام گیرندگان و وام دهندگان آزاد وام گیرندگان و وام دهندگان آزاد، دو گروه از افرادی هستند که بدون واسطه‌ی بانکی یا موسسات مالی، با یکدیگر تعامل می‌کنند و از طریق بازارهای آنلاین یا شبکه‌های اجتماعی، وام‌های کوچک و کوتاه مدت را به یکدیگر ارائه می‌دهند. این نوع وام‌دهی، مزایایی […]