تاریخچه وام آزاد در ایران

تاریخچه وام آزاد در ایران

تاریخچه وام آزاد در ایران وام آزاد در ایران نیز مانند سایر کشورها، دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی است. در دوران قاجار، وام آزاد به صورت گسترده بین اشخاص، تجار، صنعتگران، مشائخ، امیران و حتی دولت صورت می‌گرفت. وام آزاد در این دوره معمولا با استفاده از پول، طلا، نقره، زمین، باغ، خانه و غیره […]