عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه وام آزاد در بازارهای مالی

عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه وام آزاد در بازارهای مالی

عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه وام آزاد در بازارهای مالی عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه وام آزاد در بازارهای مالی | وام آزاد یک نوع تسهیلات مالی است که بانک‌ها و موسسات مالی به متقاضیان ارائه می‌دهند بدون اینکه از آنها ضمانت خاصی بخواهند. وام آزاد معمولا با نرخ بهره بالاتر از وام‌های […]